Teamcoaching

Voor meer ‘inteamiteit’!

Een organisatie is er bij gebaat dat iedereen zijn of haar eigen functioneren onder de loep neemt. Dat een ieder zich bewust is van zijn of haar kwaliteiten, verantwoordelijkheden en zelfsturend vermogen. Groei en ontwikkeling van mens en organisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij coachen op de verbinding en versterken de onderlinge wissel- en samenwerking. Daardoor blijven mens en organisatie geïnspireerd, vitaal en effectief. Denk hierbij onder andere aan:
  • intervisie
  • communicatie
  • leiderschap
  • inspiratiedagen
  • teaminventarisatie