Individueel onderzoek

Inzicht in en activering van jouw mogelijkheden!

Om zicht te krijgen op wie men is en waar de competenties liggen, maken wij gebruik van diverse moderne onderzoeksmethoden, zowel op het gebied van persoonlijke- als werkgerelateerde vraagstukken.

Bij elk individueel onderzoek geldt dat niet de omgeving, maar de persoon zelf leidend is. Wij kijken niet van buitenaf, maar maken de mens zichtbaar. Dat geeft het gevoel te worden gezien in plaats van bekeken. Waar wordt energie gegenereerd, waar stroomt deze weg en wat is de gewenste richting voor de toekomst. Daar geven wij een helder inzicht in.

Voorafgaand aan een traject geven de onderzoeken een duidelijke richtlijn en versnelling in het proces, concreet en no-nonsens.

De individuele onderzoeken worden onder meer ingezet bij:

  • persoonlijke ontwikkel- en loopbaanvragen
  • werving en selectie
  • replacement
  • werkmotivatie en effectiviteit
  • leiderschapsvraagstukken